HAKARET NEDENİYLE TAZMİNAT ALINABİLİR Mİ?

HAKARET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI Hakaret suçu Türk Ceza Kanununun 8. Bölümünde Şerefe Karşı Suçlar başlığı altında 125 ila 131. Maddeler aralığında düzenlenmiştir. SEKİZİNCİ BÖLÜM Şerefe Karşı Suçlar             Hakaret             Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına […]

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI / AVUKAT Ali SAYIM – Akhisar/MANİSA

Trafik kazası nedeniyle tazminat davası, Tazminat talepleri MADDİ ve MANEVİ tazminat olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Trafik kazası nedeniyle tazminat davası; bedensel zararlar ile malvarlığına gelen zararların giderilmesi amacıyla, zarara uğrayan kişi tarafından trafik kazasında sorumluluğu bulunan kişilere karşı açılabilmektedir. Trafik kazasından kaynaklı tazminat davalarının esası Türk Borçlar Kanununun 49. Maddesine yani haksız fiile dayanmaktadır. Ayrıca […]

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARI / İZALE-İ ŞÜYU – “Taşınır ve Taşınmaz Malların Satışının İstenmesi” Avukat Ali SAYIM Akhisar/Manisa

Yaşamış olduğumuz coğrafyada daha çok kız çocuklardan mal kaçırılması, miras kalan malların diğer mirasçılara kullandırılmaması, ortak mallar hakkında bir anlaşma sağlanmaması durumunda çoğu zaman mirasçı olan ortaklar tarafından açılan bir dava türü olan ortaklığın giderilmesi eski adıyla izale-i şüyu davasını kısaca inceleyeceğiz. Ortaklığın giderilmesi davaları elbirliği ya da paylı mülkiyetle malik olunan taşınmazlarda ferdi mülkiyete […]

Çocuğun velayeti kendisine verilmeyen taraf her zaman iştirak nafakası ödemek zorunda mıdır? Avukat Ali SAYIM Akhisar/Manisa

Boşanma Davalarında müşterek çocuk varsa, çocuğun ihtiyaçları için hükmedilmesi gereken bir nafaka söz konusu olacaktır. Bu nafakanın adı iştirak nafakasıdır. Peki her durumda çocuğun velayeti kendisine verilmeyen taraf iştirak nafakası ödemek zorunda mıdır? bu sorunun cevabını net bir şekilde veren Yargıtay 2. HD 2019/ 5167 E. 2019 / 12214 K. 12.12.2019 tarihli kararı sizlerle paylaşıyoruz: […]

TUTUKLAMA VE TAHLİYE, SERBEST BIRAKILMA HAKKINDA. Yazar: Avukat Ali SAYIM Akhisar/Manisa

Av Ali SAYIM’ın “TUTUKLAMA” konulu Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesini Bitirme Tezi. Yıl: 2017                                                  BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM KORUMA TEDBİRİ OLARAK  TUTUKLAMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER        I. TANIM          A. Koruma Tedbiri Kavramı           Ceza muhakemesi işlemlerinin sorunsuz olarak yapılması veya yapılacak olan bu muhakeme neticesinde verilen kararların eksiksiz olarak yerine getirilebilmesi maksadıyla karar […]

COVİD-19 (KORONA VİRUS) SEBEBİYLE BORÇLARIN VE ALACAKLARIN DURUMU HAKKINDA /Akhisar Hukuk Bürosu

Ülkemizde hızla yayılan korona virüsü sebebiyle Ticari, Hizmet, Çalışma gibi sektörler başta olmak üzere birçok alanda faaliyetler durma noktasına gelmiş ve bir kısmı da yasal düzenlemelerle durdurulmuştur. Bu aksamalar ve durmalar neticesinde yine Ticaret Hukuku, Tüketici Hakları ve İş Hukuku Başta olmak üzere birçok hukuk dalını ilgilendiren sorular vatandaşlarımızın aklına gelmektedir. Bu tür sorunlara ilişkin […]

Tedbir Nafakası /Akhisar Hukuk Bürosu

Türk Medeni Kanunu 169. Maddesinde ‘Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri resen alır.’ düzenlemesi mevcuttur. Mahkemece boşanma sürecinde hükmedilen tedbir nafakası söz konusu düzenlemede yer alan geçici önlemlerden birisidir. Hakim tarafların sosyo- ekonomik durumlarının araştırılmasından […]

ANLAŞMALI BOŞANMA (TEK CELSEDE BOŞANMA) DAVASININ USULÜ VE ŞARTLARI – Yazar: Avukat Ali Sayım Akhisar/Manisa

Bu çalışmamızda halk arasında “Tek celsede boşanma” kavramı olarak da bilinen anlaşmalı boşanma davasının şartlarını ve usulünü inceleyeceğiz. Tek celsede (anlaşmalı) nasıl boşanabilirim? Anlaşmalı boşanmak için avukat tutmam gerekir mi? Gibi soruların bir karşılığı olarak bu yazımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. En başta belirtmek gerekir ki Anlaşmalı boşanma davalarında TMK, HMK hüküm ve usulleri esas alınmaktadır […]

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINI NASIL ALABİLİRİM?

Pek çok çalışanın işten ayrılma durumunda aklına gelen sorular kıdem ve ihbar tazminatımı nasıl alabilirim sorularıdır. Öncelikle söz konusu tazminatların birbirinden ayrı olduğu ve kazanılmasında farklı şartlar gerektiği unutulmamalıdır. İşten ayrılma sebebi, işte çalışma süresi gibi unsurlar söz konusu tazminatların alınıp alınamayacağı hususunda etkilidir.         Kıdem tazminatı belli süre zarfında iş yerinde çalışmış olan işçinin […]