Yazılar ve İçtihatlar

BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT VE KUSUR DURUMU – AKHİSAR AVUKAT

Akhisar Avukat, Akhisar Boşanma Avukatı, Akhisar Boşanma tazimat avukatı Boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda taraflar eşit kusurlu ise eşit kusurlu eş yararına maddi tazminata karar verilemez. Boşanma davalarında tazminatı ve tazminat miktarını b...

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ – Bağımsız bölümlerin her birinin bir paydaşa düşecek şekilde gerekirse ivaz ilavesi suretiyle aynen taksiminin mümkün olup olmadığı – Akhisar Avukat Ali SAYIM

Akhisar Avukat, Akhisar Miras Avukatı, Akhisar Gayrimenkul Avukatı, Akhisar Tazminat AvukatıDava, 4 adet bağımsız bölümle ilgili ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.Mahkemece satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiş, hüküm daval...

Boşanma davasında tazminat / Akhisar Boşanma Avukatı

AKHİSAR BOŞANMA AVUKATI / Akhisar Avukat T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2019/4494 E. 2019/8456 K. KARARIN ÖZÜ: 1-Mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen tarafların kusurlu davranışlarına göre boşanmaya sebep olan vakıalarda davalı-karşı davacı er...

MİRASIN REDDİ DAVASI-Borca itiraz / Akhisar Avukat Ali SAYIM

Mirasın Hükmen Reddi Nedeniyle Takibe İtiraz Ve Şikayet Yoluna Gidilmesi Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas : 2019/11002 Karar : 2020/6831 Karar Tarihi : 09/07/2020 MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Ad...

ZİYNET ALACAĞI DAVASINDA İSPAT YÜKÜ / BOŞANMA DAVALARI

T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2017/ 2715 Karar: 2021 / 360 Karar Tarihi: 30.03.2021 MAHKEMESİ: AİLE MAHKEMESİ 1. Taraflar arasındaki "karşılıklı boşanma ve ziynet alacağı” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbu...
1 2