ARABULUCULUK HAKKINDA
İHTİYARİ ARABULUCULUK / DAVA ŞARTI ARABULUCULUK

DİKKAT!!!

01.09.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE

KİRAYA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR VE TAŞINMAZLARIN PAYLEŞILMASINA VE ORTAKLIĞN GİDERİLMESİ İLE KOMŞULUK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN  UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK ŞARTI

MADDE 18/B- (1) Aşağıdaki uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır

a) Kiralanan taşınmazların 2004 sayılı Kanuna göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.

b) Taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar.

c) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar.

ç) Komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar.

 

5 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazete..