Akhisar Avukatlık Faliyetlerimiz

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici Hukuku tüketicinin satıcı karşısında korunması gerekliliğinden doğmuş ve buna yönelik düzenlemeler çerçevesinde gelişmiş bir hukuk dalıdır.... Akhisar Tüketici Mahkemesi, Akhisar Tüketici Hakem Heyeti bu uyuşmazlıkları çözüme ulaştıracaktır.
Daha Fazla

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk’un bir parçasını teşkil eden eşya hukuku bölümleri içinde önemli bir alan olarak karşımıza çıkmakta olup; toplumun hemen her kesimini yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır. izalei şuyu,ortaklığın giderilmesi, tapu iptal tescil, tarla davaları, tapu davaları vb. tümü gayrimenkul hukuku kapsamında bulunan davalardır.
Daha Fazla

TAZMİNAT HUKUKU

Maddi ve manevi tazminat davaları ticari nitelikte olan uyuşmazlıklar dışında Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür. Devletin idari işlem veya eylemlerinden zarara uğranması durumunda maddi ve manevi tazminat davaları İdari yargı nezdinde görülecektir... Akhisar Asliye Hukuk Mankemesinde Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açılabilecektir.
Daha Fazla

İŞ HUKUKU

Belirtmek gerekir ki kanunlar kapsamında İş avukatı, İşveren Avukatı, İşçi Avukatı gibi bir düzenleme veya sınıflandırma bulunmamaktadır. Ancak halk arasında bu şekilde nitelendirmeler yapılmaya başlanmıştır... İşe iade davası, kıdem ve ihbar tazminatı, Hizmet tespit davası, İş kazası tazminatı, vb.
Daha Fazla

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra hukuku , borçlarını ödemeyen kişilere karşı devletin yardımı ile alacaklıların alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalıdır. İlamsız ve ilamlı icra takibi hazırlanması ve takibi, Haciz ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Borca ve imzaya itiraz.. Akhisar İcra Mahkemesi ve icra dairesinde görülen işlerinizi Avukat marifetiyle takip edilmesi lehinize olacaktır.
Daha Fazla

MİRAS HUKUKU

Veraset ilamı alınması, Veraset ilamının iptali davaları, Terekenin tespiti, Miras taksim sözleşmeleri, Ortaklığın giderilmesi, Mirasın reddi, Tenkis davaları, Muris muvazaasına dayalı iptal davaları, Vasiyetname düzenlemesi... Akhisar'da açılacak Miras Davalarında niteliğine göre Akhisar Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk Mahkemesi görevli olacaktır. Avukat...
Daha Fazla

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku suç olarak kabul edilen eylemleri ve bu eylemleri gerçekleştirenlere uygulanacak yaptırımı, bu aşamalarda izlenecek usulü belirleyen hukuk kurallarının bütünüdür. Akhisar çevresinde bulunan Soma, Kırkağaç, Gölmarmara, Gördes ilçelerinde gerçekleşen Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi gerekli suçlarda yetkili mahkeme Akhisar Ağır Ceza Mahkemesidir.
Daha Fazla

YABANCILAR HUKUKU

Yurt dışında (yabancı ülkede) verilen  BOŞANMAYA ilişkin mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de (Akhisar ve Manisa Yargı çevresinde bulunan mahkemelerinde) bulunan davaların takibinin ve icra takip işlerinin yapılması, Yabancı kişilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde taşınmaz(gayrimenkul) alım, satım, kiralama işlemlerinin takibi
Daha Fazla

AİLE VE KİŞİLER HUKUKU (BOŞANMA DAVALARI)

Çekişmeli Boşanma Davaları, Anlaşmalı Boşanma Davaları, Aile hukukundan kaynaklı Maddi Manevi Tazminat Davaları, Nafaka davaları, Mal Rejimine, Mal Paylaşımına İlişkin Davalar, Velayet, Vesayet ve Evlat Edinmeye İlişkin Davalar... yine belirtelim ki Yasal Düzenlemelere göre Boşanma avukatı, Aile Avukatı, Nafaka Avukatı, Tazminat Avukatı gibi kavramlar bulunmamaktadır. Ancak..
Daha Fazla

TİCARET HUKUKU

Deniz Ticaretine İlişkin Davalar, Kıymetli Evrak Hukukuna İlişkin İcra Takibi Ve Davalar (Bono, Poliçe, Çek..), Sigorta Hukuna İlişkin İhtilaflar, Sigortadan Kaynaklı Tazminat Davaları, Şirketler Hukukuna İlişkin Davalar, Marka-Patent Uyuşmazlıklarından Kaynaklanan Davalar (Markanın Tescili, Markanın Korunması), Ticaret Hukundan Kaynaklı Ceza Davaları ,Şirketler Hukukuna İlişkin İhtilaflar:
Daha Fazla