DİNAMİK & ÖZVERİLİ

Hukuksal faaliyetlerimizi dinamik ve özverili ekibimiz ile hızlı ve özverili bir şekilde yürütmekteyiz.

Güvenilir

Sır saklama ve Kişisel verilerin korunması kapsamında önceliğimiz müvekkillerin ve bilgilerinin güvenliğidir.

Güncel

Güncel kanun değişiklikleri ve yargı kararları yakından takip edilerek hukuksal faaliyetler yürütülmektedir.

Profesyonel

Profesyonel ekibimiz bütün hukuk uyuşmazlıkları karşısında dikkatle hareket edip çözüm odaklı yaklaşmaktadır.

Akhisar Sayım Hukuk Bürosu

Akhisar Avukat / Akhisar Arabulucu Bürosu
Avukatlık hukuki iş ve davaları icra etme ve yürütme yetkisi verilmiş bir meslek dalıdır. Aynı zamanda Türkiye’de Avukatlar Uzlaştırmacı ve Arabulucu olarak da görev yapabilmektedir. Ayrıca Avukatlar dava ve işler için Hukuki Danışmanlık Hizmeti verme, Dilekçe yazma yetkisine de sahiptir. Avukatlar yetkili kılındığı işlerden sadece birisini yapmak mecburiyetinde olmayıp, yetkisi olduğu tüm işleri iyi bir şekilde yapabilir. Bu nedenle “En İyi Avukat” kıyaslaması yapmak yanlış olabilir. Ancak belirli işlere yönelmiş Avukatlara Alanında Uzman Avukat belki denilebilir. Bu nedenle Halk arasında söylendiği gibi Boşanma Avukatı, Aile Avukatı, İcra Avukatı, Miras Avukatı, İşçi Avukatı, Tazminat Avukatı, Ağır Ceza Avukatı, Ticaret Avukatı gibi sınıflandırmaların yasal zeminde bir düzenlemesi yoktur. Her Avukat tüm hukuki ihtilaflarla ilgilenebilir veya belli bir alana da yönelmeyi tercih edebilir. Özellikle Akhisar Avukatları arasında belirli bir alana yönelmeyi tercih edenler olduğu gibi, çok yönlü çalışmayı tercih edenler de bulunmakta.
Hukuk büromuz Manisa Akhisar’da bulunmakta olup, hem internet sitesi üzerinden İstinaf, Yargıtay kararları ve makaleler yayımlamakta hem de Aile hukuku (boşanma, nafaka, velayet, mal rejimi vb.), İş hukuku, İcra iflas Hukuku, Miras Hukuku, Ticaret hukuku, Tüketici hukuku, Tazminat hukuku, Gayrimenkul hukuku, Ceza hukuku ve idare hukuku alanında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Hukuk bürosu kurucusu Avukat Ali SAYIM uzun yıllardır Manisa Akhisar’da AVUKATLIK, HUKUK DANIŞMANLIĞI, ARABULUCULUK VE UZLAŞTIRMACILIK faaliyetleri yürütmektedir. Ağırlıklı olarak ÖZEL HUKUK VE CEZA HUKUKU ALANINDA çalışmalarda bulunmuş ve hukuki süreçler yürütmüştür. Uzun yıllar Kamu Kurumu (Belediye) ve özel şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermiş olup bu hizmetlerden kaynaklı olarak İDARE HUKUKU alanında çalışmaları olmuş ve idari davalar üzerinde çalışmıştır. Yine Ticaret hukuku alanından özellikle Sigorta hukuku (trafik kazasından kaynaklanan) , marka hukuku ve haksız rekabete ilişkin uzmanlaşma yoluna gitmiştir. Meslek hayatında Miras hukukuna ve Aile Hukukuna ilişkin (özellikle boşanma davalarına ilişkin), TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DAVALARA İLİŞKİN birçok faaliyette bulunmuş ve bu konular üzerinde sertifikalar edinmiştir.

Hukuk bürosunun gerekli durumlarda AKADEMİSYEN Ayşe SAYIM’dan Almanca ve İngilizce olarak uzmanlık alanlarında Danışmanlık alması ve bu noktada davaların yürütülmesi sebebiyle Yurtdışında Özellikle Alman vatandaşlarının Türkiye’de bulunan hukuk ve danışmanlık hizmetlerini yürütmektedir.

Yine Sayım Hukuk Bürosu’nda tercüman aracılığı ile Arapça, Farsça ve Fransızca dili hakim konuşan yabancı vatandaşlara avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sayım Hukuk Bürosu

Sık Sorulan Sorular

Alacakların tahsili İcra İflas Hukuku kapsamında olup, elde bulunan sözleşme veya senedin niteliğine göre dava açılıp veya doğrudan icra takip yoluna başvurularak alacağın tahsili sağlanır. Bu hususta hak kayıpları yaşanmaması için Avukatlardan hukuki yardım alınmasında fayda vardır.

Anlaşmalı boşanma davaları Aile mahkemesinin görev alanına girmekte olup çekişmeli boşanma davalarına nazaran daha kısa bir süreci kapsamaktadır. İzlenmesi gereken en iyi yol iyi bir hukuki yardım alıp veya avukat eşliğinde bu davanın açılmasıdır. Dava dilekçesinin ve boşanmanın sonuçlarını içeren protokolün yetkin avukatlarca düzenlenip mahkemeye sunulması tarafların hak ve menfaatlerinin korunması açısından önem taşımaktadır. Aksi durumlarda  hak kayıplarının yaşandığı sıklıkla görülmektedir.

Akhisar Aile Mahkemesinde görülecek olan Anlaşmalı Boşanma davalarında çoğu zaman 1 veya 2 hafta içinde neticeye bağlanmakta olup tarafların ve vekillerin gayretiyle bu süreç oldukça kısa tutulabilmektedir. Tabi bu hususta Mahkemenin iş yoğunluğu durumu da önem arz etmektedir.

Miras toplumumuzda hem maddi hem de manevi bir kıymete sahip olup bu nedenle kimse hakkı olan mirastan mahrum kalmamalıdır. Ancak özellikle kırsal kesimlerde kız çocuklardan, kardeşlerden mal kaçırma amaçlı diğer mirasçılar bazı girişimlerde bulunarak bir kısım mirasçıları saf dışı bırakıp baba toprağıdır anlayışı ile tüm mirasa sahip olmak istemektedir. Yapılan bu girişimler çoğu zaman muvazaalı işlemler olarak karşımıza çıkar ve bu hususlar tapu iptal ve tescil davalarının kapsamına girmektedir.  Eğer mirasçılar bu tarz girişimlerde bulunmamış yani mirası başkalarına muvazaalı olarak devretmemiş ancak bir kısım mirasçıların fiili olarak kullanımını engelleyerek kişileri mirastan mahrum bırakıyorsa, söz konusu taşınır veya taşınmazlardan mahrum kalan kişiler dava yolu ile miras üzerinde kurulan paydaşlığın, ortaklığın giderilmesini isteyeceklerdir. Bu dava yolu ortaklığın giderilmesi davasıdır, İzale-i Şuyu davası olarak da bilinir.

izale-i Şuyu davası sadece mirastan kaynaklanan paydaşlık durumunda değil diğer sebeplerle menkul ve gayrimenkuller üzerinde kurulan paydaşlıklar ve ortaklıklar hususunda da ortaklığın giderilmesi için açılabilir.

Meslektaşlarımız

Büro Avukatlarımız

Avukat Ali Sayım
Avukat Ali SAYIM Manisa'nın Akhisar ilçesinde avukatlık mesleğini icra etmekte olup SAYIM HUKUK BÜROSU'nun kurucularındandır. Kamu ve Özel Hukukun birçok alanında deneyim sahibi olup Akhisar'da hukuk ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
Av.Derya Sayım
Avukat Derya SAYIM Manisa'nın Akhisar ilçesinde avukatlık mesleğini icra etmekte olup SAYIM HUKUK BÜROSU'nun kurucularındandır. Kamu ve Özel Hukukun birçok alanında deneyim sahibi olup Akhisar'da hukuk ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

AKHİSAR SAYIM HUKUK BÜROSU

Akhisar Sayım Hukuk Bürosu olarak Manisa /Akhisar ve ilçelerinde hukuksal alanlarda faliyet gösteriyoruz.

  • Ticaret Hukuku
  • Aile ve Kişiler Hukuku
  • Yabancılar Hukuku
  • Ceza Hukuku
  • Miras Hukuku
  • İcra ve İflas Hukuku
  • İş Hukuku
  • Tazminat Hukuku
  • Gayrimenkul Hukuk
  • Tüketici Hukuku

Hukuk Gündem

Hukuk Haberleri

BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT VE KUSUR DURUMU – AKHİSAR AVUKAT

Akhisar Avukat, Akhisar Boşanma Avukatı, Akhisar Boşanma tazimat avukatı Boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda taraflar eşit kusurlu ise eşit kusurlu eş yararına maddi tazminata karar verilemez. Boşanma davalarında tazminatı ve tazminat miktarını b...