Sık Sorulan Sorular

SENET KARŞILIĞI PARA VERDİM, GERİ NASIL ALABİLİRİM?

Alacakların tahsili İcra İflas Hukuku kapsamında olup, elde bulunan sözleşme veya senedin niteliğine göre dava açılıp veya doğrudan icra takip yoluna başvurularak alacağın tahsili sağlanır. Bu hususta hak kayıpları yaşanmaması için Avukatlardan hukuki yardım alınmasında fayda vardır.

ANLAŞMALI BOŞANMAK İÇİN NASIL BİR YOL İZLENMELİDİR?

Anlaşmalı boşanma davaları Aile mahkemesinin görev alanına girmekte olup çekişmeli boşanma davalarına nazaran daha kısa bir süreci kapsamaktadır. İzlenmesi gereken en iyi yol iyi bir hukuki yardım alıp veya avukat eşliğinde bu davanın açılmasıdır. Dava dilekçesinin ve boşanmanın sonuçlarını içeren protokolün yetkin avukatlarca düzenlenip mahkemeye sunulması tarafların hak ve menfaatlerinin korunması açısından önem taşımaktadır. Aksi durumlarda  hak kayıplarının yaşandığı sıklıkla görülmektedir.

Akhisar Aile Mahkemesinde görülecek olan Anlaşmalı Boşanma davalarında çoğu zaman 1 veya 2 hafta içinde neticeye bağlanmakta olup tarafların ve vekillerin gayretiyle bu süreç oldukça kısa tutulabilmektedir. Tabi bu hususta Mahkemenin iş yoğunluğu durumu da önem arz etmektedir.

MİRAS KALAN TAŞINMAZLARIN PAYLAŞILMASI KONUSUNDA DİĞER MİRASÇILARLA ANLAŞAMIYORUZ NE YAPMALIYIZ?

Miras toplumumuzda hem maddi hem de manevi bir kıymete sahip olup bu nedenle kimse hakkı olan mirastan mahrum kalmamalıdır. Ancak özellikle kırsal kesimlerde kız çocuklardan, kardeşlerden mal kaçırma amaçlı diğer mirasçılar bazı girişimlerde bulunarak bir kısım mirasçıları saf dışı bırakıp baba toprağıdır anlayışı ile tüm mirasa sahip olmak istemektedir. Yapılan bu girişimler çoğu zaman muvazaalı işlemler olarak karşımıza çıkar ve bu hususlar tapu iptal ve tescil davalarının kapsamına girmektedir.  Eğer mirasçılar bu tarz girişimlerde bulunmamış yani mirası başkalarına muvazaalı olarak devretmemiş ancak bir kısım mirasçıların fiili olarak kullanımını engelleyerek kişileri mirastan mahrum bırakıyorsa, söz konusu taşınır veya taşınmazlardan mahrum kalan kişiler dava yolu ile miras üzerinde kurulan paydaşlığın, ortaklığın giderilmesini isteyeceklerdir. Bu dava yolu ortaklığın giderilmesi davasıdır, İzale-i Şuyu davası olarak da bilinir.

izale-i Şuyu davası sadece mirastan kaynaklanan paydaşlık durumunda değil diğer sebeplerle menkul ve gayrimenkuller üzerinde kurulan paydaşlıklar ve ortaklıklar hususunda da ortaklığın giderilmesi için açılabilir.